Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Collart.dk


 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som udbyder af hjemmesiden collart.dk tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med hjemmesiden og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.


 1. Kontaktoplysninger

Collart.dk er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi kan kontaktes på følgende mailadresse: catherine@collart.dk

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Collart,dk informerer om Catherine Collart’s keramik, butik og udstillinger.

 2. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun benyttet ip-adresse. Vi registrer den benyttede IP-adresse når hjemmesiden bruges. IP-adressen bruges ikke til noget i hjemmesidens daglige drift, men den vil kunne have en værdi, hvis vi oplever ondsindet brug af hjemmesiden. Den kan bruges til at spore, hvor den ondsindede aktivitet kommer fra.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at kunne drive hjemmesiden.


 1. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi har ikke nogen samarbejdspartnere, som vi videregiver dine data til. Vi bruger MailChimp som har sine egne betingelser, krav og rettigheder som du selv giver adgang til.


 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.


 1. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter din ip automatisk når du besøger vores side.


 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du bruger collart.dk.

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.


 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender ikke samtykke i forbindelse med hjemmesiden.

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Men da vi ikke gemmer personoplysninger på dig, så er disse rettigheder ikke anvendelige.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.